De 5 stroomversnellers van Spark

Shared ownership

De eerste stroomversneller brengt mens en merk samen. Voel jij je gedeeld eigenaar? Het gaat om de wil om bij te dragen aan het succes van het merk. Doelen nastreven en altijd bezig zijn met verbetering. Wij geloven dat innerlijke energie de sleutel is voor verbetering. Jijzelf moet goed in je schoenen staan en het merk op je hart dragen.

Play the game

De tweede stroomversneller maakt jou meester van de interne processen. Voel jij je onderdeel van het spel? Altijd zoeken naar verbetering en creatief te werk gaan. Ben jij een aanvaller of een verdediger? Herken jouw rol binnen het team en denk ‘Out of the box’ om continu efficiënter te werk te gaan.

TV

Act as one tribe

De derde stroomversneller maakt van de organisatie een geoliede machine. Welke bijdrage lever jij? Welke rol vervul jij? Een goede samenwerking begint bij vertrouwen. Beweeg door het team en de organisatie om elkaar aan te moedigen en af te lossen. “Together, each achieves more”. Wij geloven dat gezamenlijke doelen alleen bereikt worden als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft.

Refresh yourself

Als de rivier tot stilstand komt verdwijnt de energie. Er is geen zuurstof meer, met alle gevolgen van dien. De rivier moet opnieuw tot leven worden gebracht. Wij doen dit met de vijf natuurlijke stroomversnellers van SPARK.

Keep going

De vijfde stroomversnellers leert hoe succes gevierd moet worden. Hoe vier jij de successen die je hebt behaald? De wetenschap laat zien dat dopamine verslavend werkt. Wij vieren elk succes zó dat jij streeft naar het behalen van nieuwe successen. Ontdek de balans in het vieren van succes dat werkt voor jou én het team.